Gladsaxe med i forsøg om sygefravær

Gladsaxe Kommune bliver projektkommune i verdens hidtil største forsøg med at nedbringe sygefravær. Formålet er at fastholde sygemeldte i arbejde eller sikre, at de hurtigt vender tilbage til arbejdet.

Det er Forebyggelsesfonden, der har udvalgt Gladsaxe Kommune som forsøgskommune i et to-årigt projekt, hvor også 29 andre kommuner deltager.

Forsøget bygger på erfaringer fra en række mindre danske og udenlandske forsøg, hvor især tre tiltag har vist at have stor effekt i forhold til at få sygemeldte hurtigere tilbage til arbejdet. Det drejer sig om tværfaglig udredning, øget koordinering og tidlig indsats.

Indsatsen fokuserer i første omgang på sygemeldte, hvor jobcenteret vurderer, at de sygemeldte risikerer at blive langtidssygemeldte og miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvis der ikke gøres en særlig indsats. Det kan eksempelvis dreje sig om psykiske lidelser eller om ryglidelser hos personer med fysisk krævende arbejde.

I disse sager har en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats vist sig at være afgørende for, om den sygemeldte fastholder eller hurtigt genvinder tilknytningen til arbejdsmarkedet. Forsøget går derfor ud på, at projektkommunerne skal ansætte og uddanne koordinatorer, som skal etablere eller indgå samarbejde med psykologer og fysio- eller ergoterapeuter. Og så skal de indgå samarbejdsaftale med en klinisk enhed med psykiatrisk og arbejdsmedicinsk kompetence.

De deltagende kommuner vil modtage et årligt tilskud på cirka 20.000 kroner for hver risikosag. Tilskudsrammen tager udgangspunkt i antallet af risikosager i 2008, hvor Gladsaxe Kommune havde cirka 300 risikosager. Gladsaxe Kommune vil derfor kunne forvente et tilskud på cirka 12 millioner kroner i projektperioden.

Projektet starter til april næste år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *