Bagsværd Skole og Søndergård Skole nedlægges

Arkiv foto: Scol22, sxc.hu

Arkiv foto: Scol22, sxc.hu

Et forslag om at nedlægge Søndergård og Bagsværd Skoler i Gladsaxe er nu sendt i høring

Onsdag aften vedtog Gladsaxe Byråd et oplæg om at nedlægge Bagsværd Skole og Søndergård Skole og samle de to skoledistrikter til et.

Elever og lærere skal herefter samled med fælles ledelse og fælles skolebestyrelse på den tidligere Bagsværd Skoles område fra august 2010 og frem til den nye Bagsværd Skole står klar på Søndergård Skoles grund til august 2013.

Nedlæggelsen af skoler og skoledistrikter skal nu i høring frem til 27. oktober, så alle berørte parter får mulighed for at komme med indsigelser. Først når Byrådet har taget stilling til eventuelle indsigelser kan forslaget vedtages.

Lavnergi og fjernvarme
Samtidig besluttede Byrådet, at den nye Bagsværd Skole skal bygges som lavenergiklasse 1-byggeri, som repræsenterer fremtidens byggestandard i Danmark. Beslutningen betyder, at skolen bliver fire procent dyrere at opføre. Til gengæld bliver CO2-udledningen syv procent lavere end ved den nuværende byggestandard.

Det er også planen at skolen skal varmed op med fjernvarme og dermed udnytte, at Vestforbrænding planlægger at etablere fjernvarme forsyning til Bagsværd. I udbuddet vil man dog også indarbejde muligheden for

Sol og vind i undervisningen vedvarende energi i form af solceller og vindkraft.

Byrådet har tidligere overvejet at bygge skolen i samarbejde med private investorer. Men efter at have undersøgt mulighederne, er kommune nået frem til en traditionel model med Gladsaxe Kommune som bygherre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *