Gladsaxe blandt de første

Foto: Gladsaxe Kommune

Foto: Gladsaxe Kommune

Gladsaxe er blandt de tre første kommuner, der lever op til lovkravet om at indføre et gennemprøvet og godkendt kvalitetsstyringssystem inden for natur- og miljøsagsbehandling.

Dette kommer i kølvandet af, at Folketinget i 2006 vedtog en lov om, at alle kommuner skal have en ensartet sagsbehandling inden for natur- og miljøområdet. Det skyldes dels, at kommunerne skal kunne dokumentere, at de løser de opgaver, de overtog fra amterne i 2007, dels at borgerne skal have en mere effektiv og hurtig hjælp.

Kortere sagsbehandlingstid
Gladsaxes By- og Miljøforvaltning har arbejdet seriøst og progressivt med at opbygge et kvalitetsstyringssystem, der sikrer ensartetet og effektiv sagsbehandling af høj kvalitet.

– Vi har gjort meget ud af at se på de eksisterende arbejdsgange og vurderet, om de var hensigtsmæssige. I den proces har vi standardiseret så meget som muligt, så vi ikke skal starte forfra hver gang, vi eksempelvis får en ansøgning om et jordvarmeanlæg. I de fleste sager kan vi nu give en tilladelse inden for en uge, hvilket vi har fået mange positive tilbagemeldinger på, siger miljømedarbejder Elsebeth Engsig-Karup.

Mål om løbende forbedringer
Dansk Standard Certificering A/S, der har gennemgået og godkendt By- og Miljøforvaltningens kvalitetsstyringssystem, roste forvaltningen for at have indført et system, der bliver brugt på alle niveauer og indeholder gode mål om forbedring i forhold til kvalitet og miljø.

– Vi er eksempelvis i gang med at give alle vores breve til virksomheder og borgere et kvalitetstjek, så de bliver renset for overflødigt kancellisprog og for unødige paragrafhenvisninger. Og så arbejder vi på at opbygge en oversigt på hjemmesiden over alle forurenede grunde i kommunen, forklarer Elsebeth Engsig-Karup.

Senest 1. januar 2010 skal alle landets kommuner have indført et kvalitetsstyringssystem inden for natur- og miljøområdet, som er godkendt af et certificeringsfirma.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *