Kommunen giver løfte om et godt børneliv

Arkivfoto: Pexels / Pixabay

Arkivfoto: <a href="https://pixabay.com/users/Pexels/">Pexels</a> / Pixabay

Arkivfoto: Pexels / Pixabay


Alle småbørn skal have en tryg og stimulerende hverdag som grundlaget for en god skolegang og et godt børneliv. Det har borgmester Trine Græse skrevet under på.

Gladaxe Kommune har tilsluttet sig løftet i Småbørnsalliancen, som Egmont Fonden og Tænketanken DEA startede i 2016. Med Småbørnsløftet kan organisationer, myndigheder, fonde, fagprofessionelle og vidensmiljøer med flere skrive under på, at de vil løfte den tidlige indsats for børn i Danmark.

Borgmester Trine Græse har netop skrevet under på løftet og dermed lovet, at Gladsaxe Kommune vil fortsætte arbejdet med skabe det gode børneliv.

– Vi har i flere år været optaget af den tidlige indsats. Vi ønsker, at alle familier i kommunen får lige muligheder for at lykkes. Vi tilbyder blandt andet alle familier et besøg af sundhedsplejersken inden fødslen, anonym hjælp til familier, inden de bliver udsatte, og vi sikrer gode overgange fra hjem til dagtilbud. Derfor vil vi gerne være en del af Småbørnsløftet, siger borgmester Trine Græse.

De første år skaber grundlaget
Småbørnsløftet blev formuleret af en bred kreds af de organisationer, fonde, fagprofessionelle og andre, som i 2016 gik sammen i Småbørnsalliancen. Løftet skal være med til at rette op på den ikke ubetydelige gruppe af børn, som er bagud socialt og fagligt i dag, og det bygger på to ambitiøse mål:

– At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang.
– At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

En rød tråd til kommunens strategi
Småbørnsløftet ligger i naturlig forlængelse af kommunens særlige fokus på den tidlige indsats i forhold til børn og deres forældre. Under overskriften ’Familier der lykkes, tidlig indsats’, arbejder Gladsaxe Kommune allerede for, at alle familier i Gladsaxe skal have muligheden for at leve et godt og trygt liv.

Løftet er baseret på FN’s verdensmål om, at alle børn fra de er små skal have adgang til udvikling, omsorg og læring af høj kvalitet. Derfor er der også en klar rød tråd til Gladsaxestrategien, som med udgangspunkt i netop FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling har seks målsætninger for en bæredygtig fremtid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *