Skoler inddrager mere sprog i undervisningen

Fire skoler i Gladsaxe deltager i landsdækkende forsøg med at styrke elevernes sprog og faglighed. Forsøget finansieres af Undervisningsministeriet og følges tæt af forskere fra Aarhus Universitet for at skabe viden om, hvad der virker.

En 4. klasse på hver af skolerne Bagsværd, Enghavegård, Grønnemose og Skovbrynet Skole deltager sammen med 122 andre skoler i Danmark i et forsøg, finansieret af Undervisningsministeriet, med at inddrage sprog på forskellige måder i undervisningen. Forsøget skal afdække og sammenligne effekten af forskellige undervisningsindsatser med fokus på tosprogede og etnisk danske elevers læse- og matematikkompetencer, motivation, selvværd og glæde ved at gå i skole.
-I Gladsaxe har vi fokus på, at alle børn får udnyttet deres potentialer. Deltagelse i ministeriets forsøg vil gøre os alle klogere på hvilke indsatser, der virker bedst for både et- og tosprogede børn. Og fordi forsøgene sammenligner faglige resultater og elevernes trivsel giver det os et mere nuanceret billede af, hvordan vi fremadrettet kan arbejde med at styrke sprog, faglighed og trivsel, siger Trine Græse (A), formand for Børne- og Undervisningsudvalget.

Afprøver tre undervisningsindsatser
Gladsaxe afprøver tre forskellige undervisningsindsatser, som alle er inspireret af gode erfaringer fra ind- og udland. Undervisningsministeriet har ved lodtrækning fundet frem til, hvilken indsats de enkelte skoler skal gennemføre, så forskerne efterfølgende med større sikkerhed kan sige, hvilken indsats, der har bedst effekt, og der er også udpeget kontrolgrupper. De tre forsøgsindsatser er ’Almen sprogforståelse’, ’Sproginddragelse i matematik’ og ’Ekstra undervisningstid i dansk’. Forløbet løber over 16 uger i dette skoleår.

Almen sprogforståelse
På Skovbrynet Skole afprøver en 4. klasse det nye undervisningsområde ’Almen sprogforståelse’. Eleverne har fire timer ekstra om ugen i de 16 uger, hvor forsøget løber. Formålet er, at styrke elevernes viden om sprog, sprogforståelse og ordforråd. Undervisningssproget er dansk, men elevernes egen viden om andre sprog fra for eksempel rejser, fjernsyn, sprogfag i skolen eller at de selv har et andet modersmål inddrages også.

Sprog i matematik
En 4. klasse på hver af skolerne Bagsværd Skole og Grønnemose Skole har ekstra fokus på, at der også er sprog i matematik. Der er både fagord som brøker, tæller og nævner, men der bruges også ord fra hverdagen, som får en helt særlig betydning, når de bruges i matematiktimen for eksempel kant, side og linje. I mange matematikopgaver indgår også rigtig meget tekst, og dermed skal eleverne undervises i at læse matematikfaglige tekster og tale et matematikfagligt sprog. Lærerne opkvalificeres på kursus med deltagere fra resten af landet, og så bringer de viden og nye ideer med tilbage til deres almindelige matematiktimer.

Ekstra undervisningstid i dansk
På Enghavegård Skole afprøver en 4. klasse effekten af ekstra undervisningstid i dansk. I 16 uger har eleverne fire ekstra dansktimer.

Forsøg på dansk, arabisk, tyrkisk og somalisk
Efter nytår er der også forsøgsindsatser målrettet mindre elevgrupper. Det er elever med arabisk, tyrkisk og somalisk som modersmål, som på forskellige måder skal arbejde med sprog. Her vil der udover undervisning på dansk også være undervisning på modersmålet og hele tiden med fokus på generelt at øge både faglighed og trivsel.

Ny viden
Forsøgsindsatserne løber over de næste to skoleår i hele Danmark. I 2015 er forskere fra Aarhus Universitet klar med en endelig rapport om effekten af de forskellige undervisningsindsatser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *