Ny indsats skal få ledige hurtigere i job

Gladsaxe Kommune får de forsikrede ledige hurtigere i job end gennemsnittet for Region Hovedstaden -og Sjælland. Men selvom Gladsaxe allerede gør det godt, har Byrådet og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Gladsaxe igangsat to nye projekter, der skal få de ledige endnu hurtigere i job.

I mandags bragte en lang række medier en historie, som sammenlignede, hvor længe forsikrede borgere var ledige i henholdsvis Ballerup og Gladsaxe kommuner. Historien gav det indtryk, at Gladsaxe ikke var så god til at få borgerne i arbejde. Men virkeligheden er, at Gladsaxe gør det godt, mens Ballerup gør det endnu bedre. Både i Gladsaxe og Ballerup kommuner er den gennemsnitlige ledighedslængde lavere end i både Region Hovedstaden og Sjælland samt i landet som helhed.

– Det afgørende er, at kommunerne løser opgaverne godt, ikke om der er en lille forskel kommunerne i mellem, siger Karin Søjberg Holst (A), borgmester i Gladsaxe Kommune og formand for Det lokale Beskæftigelsesråd.

To nye projekter i gang
For at få forsikrede ledige endnu hurtigere i job har Gladsaxe kommune i år taget to nye initiativer.

For det første har Byrådet, i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, afsat penge til at Jobcentret tidligt i ledighedsforløbet kan sætte ind med intensiv, individuel coaching og vejledning til de forsikrede ledige. Forsøg med lignende intensive samtaleforløb har vist sig at afkorte ledighedsperioden.

For det andet har Det Lokale Beskæftigelsesråd i Gladsaxe igangsat en særlig indsats over for dagpengemodtagere med risiko for langtidsledighed og langtidsledige, der er i risiko for at opbruge deres ret til at modtage dagpenge. Den ledige får også her en målrettet og intensiveret støtte, både i form af deltagelse i netværksgrupper, virksomhedsrettet kontakt og faglig opkvalificering inden for områder, som virksomhederne efterspørger.

– I kommunerne har vi det økonomiske ansvar for udgifterne til forsørgelsesydelser til ledige. Derfor har vi også stor interesse i at sikre, at de ledige kommer hurtigt i job igen. Det gavner både den enkelte ledige og kommunens økonomi. Derfor er jeg også overbevist om, at de to initiativer, som vi har sat i værk i Gladsaxe Kommune i 2012, vil afkorte ledighedsperioden for vores forsikrede ledige borgere yderligere, siger Karin Søjberg Holst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *