Ny skolestruktur vedtaget

Gladsaxe Byråd vedtog på sit møde i aftes den nye skolestruktur.

Dermed er det vedtaget at sammelægge Høje Gladsaxe og Marielyst skoler samt Ungdomsskolen og 10.- Klasse-centret. Endvidere sammenlægges Klub Piraten og Klub Høje Gladsaxe, mens Lundevang Skole nedlægges og flyttes til Buddinge Skole.

Efter en lang forberedelse og debat med såvel forhøring, høring og en række borgermøder har Gladsaxe Byråd nu endelig besluttet at sammenlægge Høje Gladsaxe og Marielyst skoler til Grønnemose Skole i Høje Gladsaxe Skoles bygninger, det nuværende 10. Klasses-centret og en del af Grønnemosecentret. Sammenlægningen sker fra 1. august 2012. Samtidig samles Klub Piraten og Klub Høje Gladsaxe og placeres på den nye Grønnemose Skole.

Det er desuden besluttet at sammenlægge Ungdomsskolen og 10.-Klasse-centret til Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter og placeres i Marielyst Skoles bygninger. Derudover nedlægges specialskolen Lundevang, og børnene flyttes til en skærmet enhed på Buddinge Skole.

Mere faglighed og bedre integration
Målet med den nye skolestruktur er at få en bedre udnyttelse af bygningerne, skabe et bedre fagligt niveau og spare penge til ledelse, vedligeholdelse og bygningsdrift. Samtidig ønsker Byrådet at sikre en elevsammensætning, som i højere grad afspejler befolkningssammensætningen i området.

På ungdomsområdet ønsker byrådet at skabe et fælles ungdomsmiljø og derigennem styrke udskolingen. Mens målet med at flytte specialskolen Lundevang ind på en almindelig folkeskoles er at give børnene mulighed for at få et skoletilbud i fællesskab med øvrige folkeskoleelever.

Arbejdsgrupper skal sikre brugerinddragelse
Forud for sammenlægningen har været en lang proces, en forhøring, senere en høring og undervejs en række borgermøder og andre møder, så alle har haft lejlighed til at give deres mening til kende.

– Vi har gjort en stor indsats for at høre alle i processen for at få det bedste resultat. Der er blevet lyttet og justeret undervejs. For eksempel blev Lundevang ikke placeret på Værebro Skole som først foreslået, men på Buddinge Skole, efter ønske fra forældre og lærere. Nu har vi så taget en beslutning. Så nu skal vi så i gang med den egentlige sammenlægning. Vi har hele tiden været meget opmærksomme på kun at beslutte rammerne, så brugerne kan få mest mulig indflydelse på indholdet i deres nye skole, siger Trine Græse, viceborgmester og formand for Børne- og Undervisningsudvalget.

13 arbejdsgrupper skal forme skoler og klub
Som led i den praktiske sammenlægning er der alene på den nye Grønnemose Skole nedsat 13 arbejdsgrupper med repræsentanter fra ledelsen, forskellige medarbejdergrupper, forældre og bestyrelsesmedlemmer som skal arbejde med at løse vigtige forhold omkring sammenlægningen, som for eksempel trafik og sikker skolevej, det pædagogiske grundlag for skole og klub, bestyrelsessammensætning, udearealer, lokaler og fysiske rammer og ikke mindst forholdene for den gruppe af autister, som flytter med fra Marielyst skole til den nye skole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *