Nye skoledistrikter og nyt navn til Værebro Skole

Gladsaxe Byråd har vedtaget nye skoledistrikter. Samtidig omdøbes Værebro Skole til Skovbrynet Skole.

Gladsaxe Byråd har besluttet at ændre skoledistrikterne i Gladsaxe Kommune som en konsekvens af en række ændringer af skolestrukturen. Årsagen er blandt andet, at søgemønstret i flere skoledistrikter er ændret og at en befolkningsprognose fra 2011 forudsiger flere børn end befolkningsprognosen fra 2010.
Omfattende høringsrunde
Forud for beslutningen har forslaget til distriktsændringer været i høring i samtlige skolebestyrelser og områdebestyrelser på daginstitutionerne og forældrebestyrelser ved de selvejende daginstitutioner i området.
Høringen er blevet offentliggjort og annonceret på Gladsaxe Kommunes hjemmeside, på forældreIntra, i lokalbladene og ved opslag på skoler og i børnehusene. Der har været afholdt borgermøde den 21. november på Værebro Skole og skoledistrikterne er blevet drøftet på møde i Skolerådet den 22. november.

Skoledistrikter vigtigt for familierne
– Ændring af skoledistrikter er et emne, der i sagens natur interesserer de berørte borgere meget. Det kan have indflydelse på den enkelte families hverdag og planlægning. Derfor mener vi det også alvorligt, når vi sender distriktsændringsforslag i høring, vel vidende, at det er vanskeligt at tilgodese alle ønsker og stille alle tilfredse. I Gladsaxe Kommune er høringsprocessen en vigtig del af en skoledistriktsændring, siger formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, viceborgmester Trine Græse (A).

Høring resulterer i ændring
Der er indkommet 27 høringssvar som især handler om skolevejenes længde og sikkerhed, samt børnenes tilknytning til lokalområdet og den lokale skole. Høringssvarene har givet anledning til, at et område omkring Haspegårdsvej, der oprindeligt var forslået flyttet til Værebro skoledistrikt, i stedet deles mellem Gladsaxe skoledistrikt og Bagsværd skoledistrikt. Det betyder til gengæld, at kapaciteten kan blive presset på de to skoler – Gladsaxe og Bagsværd – og det kan resultere i, at der i nogle skoleår dannes fire og ikke tre klasser ved skoleindskrivningen.

Sikre skoleveje har høj prioritet
– Sikre skoleveje altid er et fokuspunkt i forbindelse med skoledistriktsændringer. Et af de centrale punkter i trafiksikkerhedsarbejdet i Gladsaxe Kommune er skolebørnenes sikkerhed og tryghed. Derfor har Økonomiudvalg bedt Trafik- og Teknikudvalget om at se på trafiksikkerheden i forbindelse med de nye skoledistrikter og skoleveje, så de naturlige skoleveje i forbindelse med distriktsændringerne bliver undersøgt med det formål at forbedre forholdene for de bløde trafikanter, siger Trine Græse.

Midlertidig ændring af søskendegaranti
En ny befolkningsprognosen forudser et ganske lille antal flere børn, end hvad der kan være i tre klasser. Det er derfor usikkert, men dog en mulighed, at der nogle år bliver behov for at oprette en fjerde klasse. Derfor har Gladsaxe Byråd ruffet en midlertidig beslutning om, at mindre søskende til elever, der indskrives til Bagsværd Skole og Gladsaxe Skole, men som ikke bor i skoledistriktet på indskrivningstidspunktet, ikke er omfattet af søskendegarantien.
Det gælder for nyindskrivninger til alle årgange. Ordningen er som sagt midlertidig, og skal sikre, at antallet af børn, som har krav på at kunne starte på de to skoler, ikke stiger yderligere. Forældre fra andre distrikter, der søger de to skoler, orienteres, så de har det med i betragtning, inden de beslutter, hvilken skole, deres barn skal gå på.
Byrådet besluttede samtidig, at Marielyst skoledistrikt og Høje Gladsaxe skoledistrikt slås sammen til ét distrikt, hvis Byrådet på Byrådsmødet den 8. februar beslutter at sammenlægge de to skoler.

Værebro Skole får nyt navn
Byrådet har samtidig besluttet, at Værebro Skole får nyt navn, så skolen fremover hedder Skovbrynet Skole. Skolen har i mange år drøftet et navneskifte. Det nuværende navn forbinder skolen for tæt med Værebro Park-bebyggelsen, som jo kun udgør en del af skoledistriktet. Årsagen til valget af det nye navn er, at Skovbrynet Station ligger nærmest i centrum af det nye skoledistrikt. Forslaget har på forhånd været diskuteret i skolebestyrelsen, som i enighed bakker op om det nye navn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *