Ny skolepolitik enstemmigt vedtaget

Gladsaxe Byråd har enstemmigt vedtaget Gladsaxe Kommunes Skolepolitik for de næste fire år til og med 2015. Skolepolitikken indeholder fire temaer og en række udviklingsprojekter.

Gladsaxe Kommune vil i de kommende fire år prioritere faglighed, alsidighed, fællesskaber samt læring, metode og evaluering. Derudover indeholder skolepolitikken en række udviklingsprojekter. Det drejer sig om Ungdomsmiljø og udskoling, Læring og it, Innovation og kreativitet samt Tosprogede børn og unges faglige udvikling.

Pilotprojekter skal give nye erfaringer
Det er områder, hvor Gladsaxe Kommune ønsker at indhøste nye erfaringer, resultater og ny viden om, hvad der virker. Det er pilotprojekter, hvor den enkelte skole kan vælge at arbejde med to ud af de fire projekter i løbet af den kommende fireårige periode.
– Vi har fået mange gode input fra høringen, og mange af dem er kommet med i den endelige skolepolitik. Blandt andet har vi besluttet, at fordi vi har mange projekter i gang i Gladsaxe Kommune, kan nogle skoler få en aftale om, at indgå i et projekt i stedet for to fortæller formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, viceborgmester Trine Græse (A).

Inklusion erstattes af fællesskaber
– Et andet forslag, vi har taget til os, er at afskaffe stigmatiserende begreber rummelighed og inklusion, så det nu i stedet hedder inkluderende fællesskaber. Inkluderende fællesskaber skal sikre, at færre børn bliver ekskluderet fra fællesskabet, siger Trine Græse.

Den nye skolepolitik kan læses på gladsaxe.dk/skolepolitik. Derudover bliver der udarbejdet en pixi-udgave til skoler, institutioner og biblioteker med de væsentligste pointer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *