Massivt flertal for sammenlægning af skoler

24 ud af 25 medlemmer af byrådet stemte for at sende et forslag om sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler i høring blandt borgerne. Målet er at tilpasse antallet af skoler til børnetallet og løse ubalancen i elevsammensætningen i Høje Gladsaxe-området.

Gladsaxe Byråd har et problem. For det første er der for mange skoler i kommunen i forhold til antallet af børn. Helt præcist er skolerne i Gladsaxe bygget i 1970’erne til at rumme 10.000 skolebørn, men i dag er der kun 6.500. Skolerne er forholdsvis små og ligger kun et stenkast fra hinanden. Det betyder, at Gladsaxe Kommune de senere år har brugt mange penge på drift, vedligeholdelse og administration af små og halvtomme skoler. Derfor har Byrådet de seneste par år sammenlagt Søndergård og Bagsværd skoler samt Gladsaxe og Egegård skoler. Og nu er tiden kommet til at se på Høje Gladsaxe-området.

For få børn til to skoler
I Høje-Gladsaxe-området ligger de to skoler Marielyst og Høje Gladsaxe skoler side om side med en vej imellem. På trods af, at skoledistriktet kun leverer børn nok til et enkelt spor på Marielyst Skole, så er skolen fyldt op. Samtidig mangler der elever på Høje Gladsaxe Skole og andelen af børn med anden etnisk oprindelse stiger. Årsagen er en spiral, hvor flere og flere danske forældre vælger at sætte deres børn i Marielyst Skole. Det gør de, fordi det er en god skole, men også fordi nogle af dem ønsker en skole, med færre to-sprogede børn. Og da der er masser af plads på Marielyst Skole, kan disse forældre trække andre ressourcestærke børn med sig, så stort set hele årgange fra nogle børnehaver i Maglegårdskvarteret har valgt Høje Gladsaxe Skole fra.

Byråd vil standse spiral
I dag er 50 procent af børnene på Marielyst Skole således fra Høje Gladsaxe skoledistrikt. Den spiral vil Gladsaxe Byråd gerne have standset, for at få genoprettet den sociale balance på skolerne. Derfor er der nu sendt et forslag i høring om at sammenlægge de to skoler og samtidig investere i at gøre den nye, sammenlagte skole attraktiv for alle børn i området.

Inden forslaget blev sendt i høring, har Børne- og Undervisningsudvalget haft forslaget til ny skolestruktur i Høje Gladsaxe i en forhøring blandt de involverede personalegrupper og skolebestyrelser. Det samlede forslag indeholder også en sammenlægning af Ungdomsskolen og 10. Klassecentret i Marielyst Skoles bygninger, en sammenlægning af de to klubber, der er tilknyttet skolerne og en flytning af Lundevang Skole til en gruppeordning på Buddinge Skole.

Marielyst-forældre i heftig debat
Målet med den forudgående høring var, inden det endelige forslag blev sendt i offentlig høring at få input til, hvordan sammenlægningen kunne foregå bedst mulig. Det har de seneste måneder resulteret i en heftig debat, hovedsagelig ført an af en gruppe forældre på Marielyst Skole, som ikke ønsker en sammenlægning. De føler ikke, der bliver lyttet til dem og kalder forslaget useriøst og udokumenteret. På den anden side står formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Trine Græse (A), som hver uge må lægge skuldre til al utilfredsheden i de lokale medier.

Udvalgsformand ikke alene
Det gør hun gerne, men siger samtidig:

– Jeg er ked af, at denne debat efterhånden bliver mere og mere personlig. Jeg forstår godt, at forældrene er kede af at ændre på forholdene på Marielyst skole, for det er en god skole, og de oplever ingen problemer. Høje Gladsaxe Skole er også en god skole, men forældre her oplever, at udviklingen stille og roligt bevæger sig den forkerte vej. Den udvikling er vi nødt til at vende. Og jeg står jo ikke alene om at mene, hvad jeg mener. Vi er 24 ud af 25 byrådsmedlemmer, som er overbeviste om, at en sammenlægning af de to skoler er en god løsning, når det gælder om at løse et overordnet kapacitets- og integrationsproblem. Når vi har valgt at lave en forhøring, var det for at høre om skolebestyrelser og personale havde nogle ideer til at forbedre forslaget. Fortæller Trine Græse.

Og der er ting, der er blevet ændret op til den egentlige høring. For eksempel er ønsker Byrådet nu at flytte eleverne på Lundevang Skole til en gruppeordning på Buddinge Skole og ikke på Værebro Skole, som det oprindeligt var planlagt. Og hvad angår Marielyst og Høje Gladsaxe skoler så har en lang række af høringssvarene peget på den løsning, vi nu har valgt at sende i offentlig høring.

Politikerne: Vi lytter, men er ikke enige
Mange af indlæggene fra forældregruppen på Marielyst Skole giver udtryk for, at politikerne ikke lytter til dem og de alternative forslag, de har til en sammenlægning af de to skoler. Til det siger Trine Græse:
-Alle partier i Byrådet har deltaget i debatarrangementer. Vi har holdt møder med forældrene, vi har læst alle indlæg og forslag og diskuteret dem grundigt i udvalget. Så det er ikke rigtigt, at vi ikke har lyttet. Der er virkelig blevet lyttet til forældrene på Marielyst Skole. Vi har bare ikke hørt argumenter eller set alternative forslag, som kan løse de udfordringer med den sociale balance, som vi står midt i, påpeger Trine Græse.

Nye ideer efterlyses
Det har været svært at læse ud af medierne. Men det er faktisk først nu, at forslaget til ny skolestruktur i Høje Gladsaxe er sendt i offentlig høring. Så nu kan alle borgere i Gladsaxe komme med deres kommentarer, ideer og indsigelser. Og Trine Græse lover, at alt vil blive læst og diskuteret blandt Byrådets medlemmer.

-Det her er jo ikke ren stædighed fra vores side. Vi vil rigtig gerne justere i forslaget, hvis der kommer nogle nye ting på bordet, som kan løse de udfordringer, vi står i. Men det skal være nye forslag. For alt, hvad der har været fremme indtil nu, er blevet endevendt og gennemdiskuteret. Og de har bare ikke været løsningen. Men jeg lover, at skulle der sidde nogen derude med de vises sten i form af en bedre løsning. Så er vi alle parat til at se på det.

Efterlyser konstruktiv debat
Trine Græse håber, at debatten fremover bliver mere konstruktiv , ikke mindst af hensyn til det fremtidige samarbejde.
– Vi står med en sag, hvor vi må tænke på helheden, men samtidig umuligt kan gøre alle tilfredse. Derfor håber jeg, at alle i kampens hede vil holde sig for øje, at når beslutningen er taget – uanset hvad den bliver – så er der nogle børn, som skal dele skole og fritid i årene frem, og nogle forældre, som gerne skulle kunne mødes og samarbejde om deres børns hverdag og fremtid, siger Trine Græse.

Høring og borgermøder
Høringsforslagene kan læses på gladsaxe.dk/skolestruktur, hvor man også kan debattere forslagene. På gladsaxe.dk/byraadspodcast kan man høre debatten fra Byrådets behandling af forslagene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *