Bredt forlig om letbane, skoler og klima

Onsdag aften blev der indgået et meget bredt budgetforlig i Gladsaxe. 24 af Byrådets 25 medlemmer bakker op om budget 2012-2015, som blandt andet byder på investeringer i letbane, skoler og klima. Skatten holdes i ro og kassebeholdningen styrkes.

I Gladsaxe er der tradition for bredt samarbejde fra venstre til højre. Og det budgetforlig, som seks af syv partier indgik onsdag aften er ingen undtagelse. De seks partier bag årets budgetforlig er Socialdemokraterne, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, og Det Radikale Venstre, som tilsammen mønstrer 24 ud af Byrådets 25 medlemmer. Skatten og grundskyldspromillen forbliver uændret.

Gladsaxe investerer i fremtiden
Blandt de store investeringer i de kommende år er en Letbane langs Ring 3. Letbanen finansieres i fællesskab af kommunerne langs Ring 3, Region Hovedstaden og staten. Den skal sikre hurtig og fleksibel kollektiv trafik til gavn for borgere og erhvervsliv. Letbanen, der forventes færdig i 2020, vil skabe vækst og arbejdspladser til kommunen og medvirke til at holde samfundshjulene i gang. I det hele taget skal der satses på den kollektive trafik. Derfor ønsker Gladsaxe at samarbejde med København og andre hovedstadskommuner om at samordne og videreudvikle den kollektive trafik.

Ny skolestruktur skal styrke integrationen
Gladsaxe er i gang med at ændre skolestrukturen for at sikre, at Gladsaxes folkeskoler lever op til de vedtagne politiske mål om at styrke integration og give alle unge mulighed for at komme videre med deres voksenliv. Forligspartierne vil skabe et højere fagligt niveau, udnytte bygningerne bedre, og spare penge på ledelse, drift og vedligeholdelse. Derudover skal der skabes et samlet ungdomsmiljø med 10. Klasse-Centret og Ungdomsskolen i Høje Gladsaxeområdet. Børne- og Undervisningsudvalgets forslag til sammenlægning af Høje Gladsaxe og Marielyst skoler vil blive sendt i høring. Det betyder, at der skal investeres i Høje Gladsaxe Skole, hvor en del af Grønnemosecentret skal ombygges og dermed bliver en del af skolen. Når svarene fra høringen foreligger, besluttes eventuelle ændringer af det udsendte forslag i enighed mellem forligspartierne.

Målene er at skabe sammenhæng i hverdagen, så undervisning og fritidsaktiviteter understøtter hinanden, og den samlede sociale indsats i området. Alt sammen er et skridt på vejen i Byrådets plan om at sikre social balance i Høje Gladsaxe. Også i Værebro området ønsker Byrådet at styrke den sociale balance.

Forligspartierne er enige om, at Lundevang Skole skal placeres som en gruppeordning på en almindelig folkeskole, og at Børne- og Undervisningsudvalgets videre behandling afgør, hvor Lundevangs gruppetilbud fremover skal placeres.

Klima – og trafikindsats styrkes
Også klimaindsatsen skal styrkes blandt andet med en pulje til energirenovering af bygninger. Der skal etableres solceller på Rådhusets tag, og der bliver også råd til at energirenovere klubben på Oktobervej. De borgere, der lider under de mange oversvømmelser den senere tid, kan glæde sig over en ekstra pulje til håndtering af ekstrem regn. Fra 2013 er der afsat en årlig pulje til sikre veje til skoler og fritidstilbud, primært til cyklende børn.

Teknologi skal hjælpe ældre
En ny undersøgelse viser, at ældre gerne vil bruge mere teknologi til at blive mere uafhængige af hjælp. Gladsaxe opretter en pulje til afprøvning og indkøb af velfærdsteknologi på ældreområdet. Det skal gøre det muligt at kunne klare sig selv i hverdagen. Indsatsen skal blandt andet ske i samarbejde med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Derudover er der afsat ekstra penge til hyppigere rengøring samt til at udbygge ordningen med forebyggende hjemmebesøg.

Flere investeringer i tilbud til handicappede
Gladsaxe har overtaget mange institutioner for voksne handicappede og psykisk syge fra det tidligere Københavns Amt. Mange af dem trængte til en meget kærlig hånd, men er nu besluttet renoveret. Tilbage er tilbuddene på Kellersvej. Det er vedtaget at lave en analyse af, hvordan alle kommunens tilbud, også tilbuddene på Kellersvej, kan gøres klar til at dække fremtidige behov på området.

Effektivisering af rengøringsområdet
En analyse af Gladsaxe Kommunes rengøringsområde, som er klar i december, skal danne baggrund for en beslutning om, i hvilket omfang rengøringsopgaven skal i udbud. Samtidig skal rengøringen effektiviseres, men på en måde, så Gladsaxes krav til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø fastholdes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *