600 millioner til Gladsaxes kloakker

Gladsaxe Byråd vil bruge 600 millioner kroner på at fjerne regnvandet fra kloakkerne. Målet er at forebygge oversvømmelser som følge af voldsomme skybrud.

De voldsomme regnskyl de seneste år har gjort stor skade. Kældre og veje er blevet oversvømmet, infrastrukturen er gået i stå, og store mængder opblandet spildevand er løbet direkte ud i søer og åer til stor skade for naturen. Derfor vil Gladsaxe Kommune i løbet af de kommende 50 år have bygget et helt nyt ledningsnet, så det bliver muligt at skille det regnvand, der falder på vejene, fra det øvrige kloakvand, og på den måde føre dette regnvand i et separat system til søer og åer.

Ny spildevandsplan er første skridt
Første skridt blev taget onsdag aften, da Gladsaxe Byråd vedtog en ny spildevandsplan hvori der skal bruges godt 600 millioner kroner de kommende otte år til blandt andet separering af spildevand og regnvand samt fortsat renovering af kloaknettet. Samtidig vil Gladsaxe Kommune fortsat hjælpe borgerne til at håndtere regnvand på egen grund ved hjælp af for eksempel faskiner.

Indsatsen skal intensiveres yderligere
Den spildevandsplan, der lige er vedtaget, er ambitiøs. Men på trods af dette, har de fortsatte regnskyl de seneste par år gjort, at Byrådet hurtigt også blev enig om, at gøre en ekstra indsats på området. Derfor vedtog Byrådet samtidig, at kommunen allerede nu i samarbejde med Gladsaxe og Gentofte kommuners fælles vandselskab Nordvand, skal i gang med at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen med det formål at intensivere indsatsen yderligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *