Specialskole Lundevang flytter til Værebro Skole

Gladsaxe Kommune vil flytte ca. 45 elever med indlæringsvanskeligheder fra specialskolen Lundevang til en ny gruppeordning på Værebro Skole.

Gladsaxe Kommune ønsker at børn med særlige behov får mulighed for at være en del af et fællesskab, der rummer og afspejler samfundets mangfoldighed, idet vi tror på, at det vil give dem bedre muligheder nu og i fremtiden.

Derfor har Børne- og Undervisningsudvalget nu vedtaget at sende et forslag om at flytte eleverne fra Lundevang Skole til Værebro Skole, til udtalelse hos skolebestyrelserne og hos medarbejderrepræsentanter på Lundevang og Værebro Skoler. Lundevang skole har i dag ca. 45 elever. Børne- og Undervisningsudvalget ønsker Lundevang Skole overflyttet som en ny gruppeordning til Værebro Skole.

Værebro Skole har allerede én gruppeordning for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, og det er derfor fagligt hensigtsmæssigt at placere de to tilbud i nærheden af hinanden. Tanken er at give børnene fra Lundevang Skole det samme tilbud, som de har nu, bare på Værebro Skole. Dermed kan eleverne få glæde af at være sammen med de andre klasser på skolen og omvendt. Derudover vil flytningen kunne skabe et større, fagligt fællesskab og styrke den faglige sparring mellem lærerne.

Et bedre liv og en besparelse på 2,7 mio.
Det er helt i tråd med den sammenhængende børnepolitik og de værdier, som Byrådet har vedtaget. Og når vi samtidig kan spare 2,7 millioner kroner om året alene på ledelse, drift og bygningsvedligeholdelse samtidig med, at vi giver børnene det samme tilbud, bare på en anden skole, så er jeg ikke i tvivl, siger formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, viceborgmester Trine Græse (A).

Mere samvær mellem indskolingsklasserne
I forbindelse med denne flytning af Lundevang Skole til Værebro Skole er det hensigten samtidig at ændre på de fysiske rammer på Værebro Skole, så lærere og pædagoger i skole og SFO får bedre mulighed for at samarbejde på tværs af klasserne i indskolingen og styrke samværet mellem klasserne på samme klassetrin, samt en bedre mulighed for integration af de tosprogede børn.

Forældre og lærere bliver hørt
Forslaget om at flytte alle børn fra Lundevang Skole til Værebro Skole bliver nu sendt til udtalelse frem til 24. juni til skolebestyrelser og forældrerepræsentanter. Trine Græse håber, at der kommer mange forslag til, hvordan flytningen kan ske bedst muligt for alle parter.

– Vi ønsker alle muligheder på bordet. Det kan jo sagtens være, at der er detaljer og muligheder, vi ikke lige har tænkt over. Derfor er det vigtigt at alle, der har noget at bidrage med, giver deres holdninger til kende i perioden, siger Trine Græse.

Efter svarfristens udløb 24. juni vil udvalget vælge et scenarie, som vil blive sendt til høring blandt alle berørte parter i oktober 2011, inden den endelige beslutning bliver taget. Flytningen forventes gennemført ved skolestart i sommeren 2012.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *