Fire skoler til to – og to klubber til én

Gladsaxe har for få børn i forhold til antallet af skoler, især i Høje Gladsaxeområdet. Derfor er der nu forslag om at sammenlægge fire skoler og to klubber.

Forslaget går på at sammenlægge Høje Gladsaxe og Marielyst skoler, samt sammenlægge Ungdomsskolen og 10- Klasse-centret. Endvidere sammenlægges Klub Piraten og Klub Høje Gladsaxe. Og forældre og medarbejdere inddrages i hvordan.

Børne- og Undervisningsudvalget har netop besluttet at sende et forslag i høring om, hvordan henholdsvis Marielyst og Høje Gladsaxe Skole, og 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen kan lægges sammen. Målet er at få en bedre udnyttelse af bygningerne, skabe et bedre fagligt niveau og spare penge til ledelse, vedligeholdelse og drift. For at skabe det bedst mulige heldagstilbud i området indebærer forslaget også at Klub Piraten og Høje Gladsaxe Klub bliver samlet i én klub. Forudsætningen for at gennemføre sammenlægningerne er at udnytte overskydende kapacitet i Høje Gladsaxeområdet, for derved at frigøre Ungdomsskolens bygninger, som herefter kan sættes til salg.

Økonomien er stram
– Gladsaxe har for få børn til at kunne udnytte lokalerne på kommunens skoler optimalt. Samtidig er det ingen hemmelighed, at kommunernes økonomi er stram i disse år. Derfor justerer vi i disse år vores skolestruktur ud fra en holdning om, at vi hellere vil bruge penge på undervisning og faglighed end på drift og mursten. En skolesammenlægning er altid en meget følsom sag, men jeg er sikker på, at de fleste forældre og lærere har forståelse for vores prioritering, siger formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, viceborgmester Trine Græse (A)

For få børn hæmmer integrationen
Marielyst og Høje Gladsaxe skoler ligger meget tæt på hinanden og er gode og velfungerende skoler. Men de to distrikter har for få børn til at udnytte begge skoler fuldt ud. Samtidig har der været en tendens til, at forældre fra villakvarterene i Høje Gladsaxe Skoledistrikt har valgt at sætte deres børn på Marielyst Skole, fordi der her er så god plads, at hele grupper af børn kan flytte skoledistrikt på en gang. Det har samtidig den uheldige konsekvens, at andelen af tosprogede elever på Høje Gladsaxe Skole er stigende. Ved at lægge Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole sammen medfører det, at elevsammensætningen i højere grad afspejler befolkningssammensætningen i kommunen.

Alle bliver inddraget
– Det er en stor beslutning at ændre på så mange børn, medarbejdere og forældres hverdag. Derfor gør vi også, hvad vi kan for at sammenlægningerne rammer så få så muligt så lidt som muligt. Derfor spørger vi også alle parter til råds om, hvordan, vi gennemfører sammenlægningerne bedst muligt. Vi har selv opstillet tre scenarier for hvordan det kan ske. Men vi håber, der kommer masser af input og gode ideer, og jeg regner også med, at det kan ende med at udvalget skal tage stilling til endnu flere scenarier, når vi skal se på forslaget igen efter høringen, siger Trine Græse.

De tre scenarier er netop sendt til udtalelse i skole- og forældrebestyrelser, hos medarbejdere og i de faglige organisationer frem til 24. juni. På baggrund af udtalelserne vil udvalget vælge det scenarie, som skal sendes til høring blandt alle borgerne i efteråret 2011.

Større skoler giver flere muligheder
Den sammenlagte skole bliver femsporet. Med en femsporet skole er der mulighed for at indføre mere it, øget specialisering, bedre faglokaler og en større mulighed for en fleksibel og effektiv tilrettelæggelse af undervisningen. Samtidig foreslår udvalget et nyt navn.

Ny skole, nyt navn
Vi vil gerne give skolen et nyt navn, som er dækkende for distriktet omkring skolen. Skolen er smukt beliggende tæt på Grønnemosen og Grønnemose Allé strækker sig ned gennem villakvarteret på den anden side af Høje Gladsaxevej. Børne- og undervisningsudvalget foreslår derfor, at den nye skole får navnet Grønnemose Skole, siger Trine Græse.

Ungdomsmiljø skal styrke udskolingen
Ved at sammenlægge 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen skabes der mulighed for at udvikle et særligt ungdoms- og udskolingsmiljø med plads til mangeartede aktiviteter. For eksempel har Ungdomsskolen en række værksteder, som de mest bruger udenfor normal skoletid. Dem kan 10. klasserne bruge i deres linjetilbud, hvoraf mange har en musisk-praktisk profil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *