100 miljøfolk samlet i Gladsaxe

Over 100 miljøfolk var i onsdags mødt op på Gladsaxe Hovedbibliotek for at diskutere hvordan vi beskytter grundvandet bedst muligt. Trækplastret var en ny rapport, som fremover skal fungere som opslagsværk for miljømedarbejdere i alle landets kommuner.

På et velbesøgt temamøde i onsdags blev en ny rapport præsenteret. Den skal fremover fungere som et opslagsværk for miljømedarbejdere i landets 98 kommuner. Med opslagsværket i hånden har miljømedarbejdere en brugbar manual for at forebygge forurening, når de skal lave miljøtilsyn på virksomheder. Udover de mange kommunale miljømedarbejdere deltog repræsentanter fra Region Sjælland, Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen ved præsentationen af rapporten.

Før og efter skaden er sket
De kommunale miljømedarbejdere går på tilsyn på virksomheder. Ved tilsynet hjælper miljømedarbejderen virksomheden med at sikre, at rør, beholdere og tanke er tætte, så eventuelt spild ikke siver ned i jorden. Alt sammen emner, der gennemgås i rapporten. Men rapporten begrænser sig ikke til dette. Den handler også om de juridiske muligheder, der er for kommuner, hvis en virksomhed har forurenet jorden. Tidligere har hver enkelt kommune benyttet egne manualer og erfaringer, men det nye opslagsværk er blevet til i et samarbejde mellem syv kommuner.

-Vi har lavet et stykke arbejde, der sætter vores miljøsamarbejde på dagsordenen i hele landet, og vi håber, at rapporten styrker kommunerne, når de for eksempel skal kræve, at virksomheder skal oprense den jord, de selv har forurenet, siger Carsten Sølyst, formand for Miljøsamarbejdet og Miljøchef i Gladsaxe Kommune.

Syv kommuner fælles om opslagsværket
I byområder er rent grundvand en begrænset ressource, som trues af blandt andet affaldsdepoter, olietanke, benzinstationer og virksomheder, der arbejder med kemikalier. For at undgå forurening af grundvandet, og dermed sikre det vand vi får ud af hanerne, udfører kommunerne tilsyn med virksomhederne. Udover Gladsaxe Kommune er Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner en del af det Miljøsamarbejde, som har udarbejdet det nye opslagsværk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *