Gladsaxe og Egegård Skoler skal lægges sammen

Gladsaxe Byråd har besluttet at sammenlægge Gladsaxe og Egegård Skoler. Det sker uden protester. Gladsaxe Skoles grundsten er allerede flyttet til Egegård Skole, og torsdag fejrer eleverne begivenheden sammen på deres nye Gladsaxe Skole.

På torsdag 3 marts er der fest på det, som indtil mandag aften hed Egegård Skole i Gladsaxe Kommune. Her mødes alle skoleelever fra henholdsvis Gladsaxe og Egegård skoler for at fejre, at de to skoler fra næste år smelter sammen til en ny Gladsaxe Skole. Det blev kendsgerning, da et enigt byråd mandag aften besluttede at sammenlægge de to skoler på den nuværende Egegård Skole.

Sammenlægning uden dramatik
Det er anden gang, det er lykkedes Gladsaxe Byråd at sammenlægge skoler, uden at det gav anledning til protester. Recepten er et godt forarbejde med inddragelse af børn, forældre og lærere samt en høringsproces, hvor der bliver lyttet og tilpasset, så sammenlægningerne går mindst muligt ud over færrest mulige. De to skoler har ledige lokaler og forholdsvis få elever, og Byrådet ønsker at skabe en fagligt og økonomisk bæredygtig skole med tre spor.

Historien om grundstenen
Gladsaxe Skole er kommunens ældste skole, men noget tyder på, at skæbnen har været forudbestemt, når den gamle skole nu bliver nedlagt og lader navnet flytte med eleverne til Egegård Skole. For den gamle grundsten fra Gladsaxe Skole blev allerede i 1961 flyttet til Egegård Skole. Dengang lavede man en betontilbygning til Gladsaxe Skole, og efterfølgende mente man ikke, at stenen passede til skolens nye udseende. Den sidder derfor allerede i indgangspartiet til Egegård Skole. Skolen var en donation fra en borger, som tak for, at han overlevede sygdom, og teksten på stenen lyder:

”I taknemlighed skal der bygges en skole”; og som der blandt andet står: ”Lad denne min Fundatz bestaa til verdens ende”.

14,8 millioner til forbedringer
Som optakt til denne beslutning har Byrådet netop bevilget 14,8 millioner kroner til at renovere og forberede Egegård Skole. Blandt andet skal der bygges nyt indskolingshus og renoveres toiletter. SFO’en skal også gennem en omfattende istandsættelse, der skal etableres et nyt hjemkundskabslokale og flere cykelstativer. Der vil desuden blive lavet energiforbedringer på skolen.

Samarbejde om sikre skoleveje
I forbindelse med høringerne var flere forældre bekymrede for trafiksikkerheden. Derfor har Byrådet besluttet at inddrage både skoler og skolebestyrelser i arbejdet med at sikre skolevejen i forbindelse med ændringen af skoledistrikterne.

De to skoler sammenlægges med virkning fra det kommende skoleår. Men de første år vil lokalerne på den gamle Gladsaxe Skole stadig være i brug, indtil børnetallet og ændringerne af skoledistrikterne slår igennem, så elevtallet passer til den nye skoles kapacitet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *