Gentofte og Gladsaxe vil samarbejde som frikommuner

Mere samarbejde og udvikling på tværs af både fag- og kommunegrænser, mindre bureaukrati samt øgede muligheder for at styrke den kommunale service til glæde for borgerne. Det er Gentofte og Gladsaxes mål med at komme med i nyt, nationalt forsøg.

En helhedsorienteret og styrket indsats på ungeområdet i forhold til skole, uddannelse og job, bedre sammenhæng i kommunernes indsats for psykisk syge borgere under distriktspsykiatrien, samt et farvel til nogle af de unødvendige regler og proceskrav, som de kommunale administrationer i dag er underlagt.

Sådan lyder Gentofte og Gladsaxe kommuners tre indledende bud på, hvad borgerne i de to nabokommuner kan vente, hvis det lykkes at blive frikommuner i et nyt, nationalt forsøg.

Styrket samarbejde
Gentofte og Gladsaxe kommuner samarbejder i forvejen om en række opgaver og lægger nu i fællesskab op til at ansøge om at blive frikommuner for at afprøve, hvordan de friere rammer kan udnyttes til at videreudvikle den kommunale service.

Om baggrunden for samarbejdet siger Gentoftes borgmester Hans Toft (C):
– Vi har et meget tæt og positivt samarbejde med Gladsaxe blandt andet i det nystiftede vandselskab og omkring mange sociale institutioner. Derfor er Gladsaxe en naturlig samarbejdspart også i et frikommuneforsøg. Og så synes jeg også det vil være positivt, hvis to kommuner med forskelligt politisk flertal, kan vise både vilje og evne til samarbejde på tværs af partiskel – med Gentofte som den konservative højborg og Gladsaxe som det socialdemokratiske modstykke.

Borgmester i Gladsaxe Kommune, Karin Søjberg Holst (A):
– Vi har længe ønsker at gøre en ekstra indsats for at få sårbare unge videre fra folkeskolen og i uddannelse, og vi ser også store muligheder i at overtage opgaverne indenfor distriktspsykiatrien. Frikommuneprojektet er en spændende mulighed for at arbejde målrettet med nogle områder på sin egen måde, uden at være bundet af alle de regler, som gør arbejdet besværligt til daglig. Ved at arbejde sammen med Gentofte, kan vi bygge videre på de gode erfaringer, vi har allerede har og lære af hinanden undervejs.

Mere effektivitet og mindre bureaukrati
Det foreløbige oplæg fra de to kommuner fokuserer på tre konkrete projekter, der tænkes udvidet i takt med de nye erfaringer.

På skole- og ungeområdet skal folkeskolens sidste år blandt andet gøres mere attraktive for alle elever, så flere unge vælger at gennemføre en ungdomsuddannelse. Herudover skal vejledningen af unge tilrettelægges, således at den tager udgangspunkt i den enkeltes behov frem for hvilken lovgivning, der gælder for den enkelte.

På psykiatriområdet ønsker de to kommuner at hjemtage ansvaret for distriktspsykiatrien, så eksempelvis patienter med dobbeltdiagnoser undgår at blive kastebold mellem offentlige instanser. På arbejdsmarkedsområdet, tandplejeområdet samt ældre-, psykiatri- og handicapområdet skal der ses på om regler og ydelser kan forvaltes på en smartere måde.

Forsøget med frikommuner udspringer af Finanslovsaftalen for 2011, og sigter mod at afskaffe unødvendigt bureaukrati i det offentlige. For at Gentofte og Gladsaxe kan komme i betragtning som frikommuner, skal Kommunalbestyrelsen i Gentofte og Gladsaxe Byråd godkende ansøgningen.

Endelig beslutning om aftalen træffes på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde i Gentofte den 9. marts og byrådsmøde i Gladsaxe samme dag. Udvælgelsen af de i alt fem kommuner, der får frikommunestatus, ventes at ske i april 2011.

Fakta om frikommuneforsøget 2012-2016
– Udspringer af Finanslovsaftalen for 2011 indgået af regeringen, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti.
– Hensynet til borgernes (rets-) sikkerhed må ikke tilsidesættes som følge af forsøgene.
– Forsøgene må ikke tilsidesætte uomgængelige nationale hensyn som eksempelvis grundloven, miljøloven, konkurrenceloven, lov om rigets sikkerhed og strukturpolitiske hensyn.
– Der tillades ikke forsøg, der indebærer brud på internationale forpligtelser, herunder EU-lovgivning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *