Gladsaxe vil have 1000 grundejere med på vandvognen

I 2014 skal mindst 1000 grundejere i Gladsaxe selv lede regnvandet udenom kloakken. Gladsaxe Byråd har sat sig det mest ambitiøse mål, nogen kommune har sat sig, for, hvor mange grundejere der om tre år selv skal håndtere regnvandet på deres grund. Lempede reglerne for tilbagebetaling skal få etageboliger og virksomheder til at hoppe med på vandvognen.

Hvis grundejerne selv håndterer regnvandet på egen grund, altså selv nedsiver regnvandet udenom kloaksystemet, vil der være store økonomiske og miljømæssige gevinster at hente. Men det kræver stor tilslutning blandt grundejerne for at gøre en forskel.

Derfor har Gladsaxe Byråd sat sig et ambitiøst mål om, at mindst 1000 grundejere i 2014 selv skal kunne håndtere regnvandet på egen grund. Det er det mest ambitiøse mål på området, som nogen kommune hidtil har sat sig. Det skal blandt andet nås ved at gøre det mere attraktivt for husejere, etageboliger og virksomheder at etablere en alternativ regnvandsløsning. Derfor har Gladsaxe Byråd ændret principperne, så man nu blot skal håndtere minimum 50 procent af sit regnvand for at få refunderet en del af tilslutningsbidraget.

Vil belønne dem der hjælper
– Vi har sat målet så højt, fordi det er et meget vigtigt indsatsområde for os, som vi vil gøre rigtig meget for at nå. Det ændrede klima med kraftige skybrud bliver en udfordring for os i de kommende år, og her vil det være en stor hjælp, at borgere og virksomheder enten håndterer alt eller en del af regnvandet selv, så det ikke belaster kloakkerne. Vi har derfor valgt at honorere dem der gerne vil hjælpe os, også selvom det måske kun drejer sig om 50 procent af deres tag- og overfladevand, siger Cheri-Mae Williamson (B), formand for Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune.

Mange bække små
Ændringen er sket, fordi mange bygninger ligger, så det er praktisk umuligt at fjerne alt regnvandet fra kloaksystemet. Men selv en mindre regnvandsindsats fra borgere og virksomhederne tæller i det samlede billede, når det gælder om at fjerne regnvand fra kloakken.

Derfor er det også blevet præciseret, at den økonomiske håndsrækning fra kommunens side både gælder borgere der bor i parcelhuse, etageboliger, rækkehuse og klyngehuse – men også virksomheder, hvis de ligger et sted, hvor det kan lade sig gøre. Man har også mulighed for at få penge retur, hvis man allerede har lavet tiltag, dog maksimalt 5 år tilbage.

Vær med til at hjælpe vandmiljøet
Når det regner rigtig kraftigt i dag er der mulighed for at urenset spildevand løber direkte ud i søer og åer fordi belastningen på kloakkerne er så stor. Hvis du selv håndterer dit regnvand på egen grund, er du med til at mindske denne risiko.

Men det giver også mange andre fordele for miljøet, når man selv håndterer regnvand på sin grund, alt efter hvilken løsning man vælger. Får regnvandet lov til at løbe direkte ned i din have i stedet for i kloakken, giver det mere grundvand lokalt i Gladsaxe. Vælger du at opsamle regnvandet i regnvandstønder, kan du bruge regnvandet til for eksempel havevanding i stedet for at bruge drikkevand. Og endelig kan du være med til at skabe flere små vandhuller og grøn natur, hvis du for eksempel vælge at lave et regnvandsbed eller vandhuller.

Forholdsmæssig tilbagebetaling
Når man håndterer mellem 50 og 100 procent af sit regnvand selv, får man tilbagebetalt for-holdsmæssigt i forhold til en fuld tilbagebetaling, som er cirka 21.000 kroner hvis man hånd-terer 100 procent af regnvandet selv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *