Hovedstadskommuner tilfredse med aftale om kollektiv transport

Der blev åndet lettet op på flere borgmesterkontorer i Hovedstadsområdet efter offentliggørelsen af forligspartiernes aftale om bedre kollektiv transport.

– Vi er glade på Århus’ vegne for, at de får yderligere 200 millioner til en letbane. Men selvfølgelig især fordi det ikke går ud over de halvanden milliarder kroner, der er afsat til en løsning i Ring 3. Samtidig er vi taknemmelige over, at en kollektiv transportløsning langs Ring 3 stadig står højt på den landspolitiske dagsorden. Jeg tolker merbevillingen til Århus som et udtryk for, at folketingets politikere også synes, at der er fremtidsperspektiv i at etablere letbaner i Danmark, siger formanden for ringby – letbanesamarbejdet i Ring 3, Gladsaxe Kommunes borgmester Karin Søjberg Holst (A).

Trængsel koster milliarder
I 2001 kostede trængslen i Hovedstadsområdet 5,7 milliarder kroner og den pris vil i 2015 være steget 11,5 milliarder kroner. Biltrafikken i Hovedstadsområdet vil stige med 37 procent frem mod 2015, og det er især på den tværgående trafik. Derfor har infrastrukturkommissionen også peget på den dårlige kollektive trafik på tværs af Hovedstadsområdet som et af de trafikproblemer, der under alle omstændigheder skal løses.

Letbane eller højklasset bus
Transportministeriet offentliggjorde i sommeren 2010 en rapport, der sammenligner effekterne af en letbaneløsning og en højklasset bus (BRT) i ring 3. Rapporten viser, at bussen er billigst at anlægge og drive, men at letbanen skaber grundlag for en større byvækst ligesom den vil tiltrække flere passagerer, og flytte flere mennesker fra bilen over på den kollektive transport.

Letbane giver nem adgang til offentlig transport
Karin Søjberg Holst håber, at det viser sig muligt at nå til enighed om at finde et finansieringsgrundlag for en letbaneløsning.

-Det er klart, at bussen er den billigste, men en skinnebåren løsning har længe stået øverst på kommunernes ønskeseddel, fordi den virkelig vil give byen et løft. En letbane i Ring 3 vil være en gave til de 350.000 borgere langs Ring 3, som dermed får en bedre kollektiv trafik. Og så vil den puste nyt liv i gamle, slidte erhvervskvarterer og skabe grobund for nye boligområder og erhvervsvirksomheder med nem adgang til offentlig transport’, siger Karin Søjberg Holst.

De sidste penge skal findes
-Regeringen har allerede afsat halvanden milliard kroner i transporthandlingsplanen til en løsning langs Ring 3. Foran os står opgaven med at finde de sidste penge. Med det håber jeg er til at klare. Alle beregninger viser, at en letbane langs Ring 3 er et forholdsvist billigt projekt med stor effekt set i sammenligning med flere af de andre store trafikprojekter, som er blevet præsenteret i den seneste tid, siger Karin Søjberg Holst.

Borgmestrene mødes i starten af 2011
Lige nu bliver der arbejdet på højtryk på at finde en model for hvordan der kan findes penge til en løsning i ring 3. Det er aftalt, at transportministeren skal mødes med borgmestrene i ringby – letbanesamarbejdets forhandlingsgruppe og drøfte sagen i starten af 2011.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *