Borgermøde om skolesammenlægning og distriktsændring

Der er borgermøde onsdag 8. december om sammenlægning af Gladsaxe Skole og Egegård Skole samt ændringer af skoledistrikter.

Børne- og Undervisningsudvalget har 16. november 2010 behandlet et forslag til sammenlægning af Gladsaxe og Egegård skoler samt ændring af skoledistrikter fra skoleåret 2011/2012.

I den forbindelse indbydes til borgermøde, hvor repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Børne- og Kulturforvaltningen vil deltage. På mødet vil forslagene blive gennemgået, og der vil være mulighed for spørgsmål og kommentarer til de deltagende politikere.

Der afholdes borgermøde om distriktsændringer 8. december 2010 kl. 19.00 – 21.00 på Egegård Skole, Gladsaxe Møllevej 127, 2860 Søborg.

Forslaget til ændring af distrikterne omfatter Gladsaxe Skole, Egegård Skole, Vadgård Skole, Buddinge Skole, Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole. Forslagene er sendt i høring i skolebestyrelserne på de berørte skoler samt områdebestyrelser og bestyrelser ved de selvejende børnehuse i de berørte områder. Der er frist for afgivelse af høringssvar 23. december 2010.

Forslag til sammenlægning af Gladsaxe og Egegård skoler er ligeledes behandlet af Børne- og Undervisningsudvalget 16. november 2010, men skal efterfølgende godkendes af Byrådet 24. november for herefter at blive sendt i offentlig høring i 8 uger fra 30. november 2010.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *