Bump og tavler skal øge trafiksikkerheden

Gladsaxe Kommune gør en indsats for at forbedre trafiksikkerheden i 40 km/t zonerne yderligere. I sensommeren blev der anlagt yderligere 13 bump på udvalgte strækninger, og kommunen har netop igangsat opsætning af 90 tavler med ”Husk 40”.

Lavere hastighed fører til større trafiksikkerhed. Vejbump og trafiktavler på længere strækninger i zone 40 er virkemidlerne for, at bilisterne skal opretholde den tilladte hastighedsgrænse på 40 km/t.

Kommunen har lavet yderligere 13 vejbump på udvalgte strækninger, og samtidig vil der blive hængt 90 tavler op i 40 km/t zonerne, hovedsageligt ved skoler, på større veje, samt ved nye bump.

13 ekstra bump
Forud for udførelsen af de nye bump har kommunen foretaget en undersøgelse af samtlige veje i 40 km/t zonerne, med henblik på at vurdere om nogle veje havde behov for supplerende foranstaltninger. I undersøgelsen er opmålt længden af den frie vejstrækning uden bump, sving, kryds og andre hastighedsdæmpende elementer. Opmålingen er sammenholdt med hastighedsmålinger og trafikale vurderinger på de enkelte veje.

På baggrund af undersøgelsen er der altså blevet anlagt 13 supplerende bump. Bumpene er placeret på de veje, hvor afstanden mellem bump, sving, kryds eller andre hastighedsdæmpende elementer er størst.

Nedsat fart giver færre uheld
På boligvejene i Gladsaxe Kommune er den skiltede hastighed i perioden 1996-2000 nedsat fra de traditionelle 50 km/t i byområde til de nuværende 40 km/t. For at opretholde en nedsat hastighed på 40 km/t, er der placeret hastighedsdæmpende bump på udvalgte steder inde i zonerne. Det har siden 1996 betydet færre uheld og dermed større sikkerhed og tryghed på boligvejene.

Således er antallet af personskadeuheld på boligvejene reduceret med mellem 50-75 procent i de forskellige boligkvarterer når perioden 1993-1995 sammenlignes med perioden 2005-2007.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *