Læserbrev: Klimakommisionen skaber antivækst

Redaktionen har modtaget følgende læserbrev:

”Han holder fanen så højt, at han har fødderne solidt plantet i den blå luft!” Jeg husker ikke hvem der oprindeligt sagde disse bevingede ord, men de passer rigtigt godt om klimakommissionen, som lige har fremlagt sin rapport om, hvorledes Danmark skal reducere brugen af olie og kul. Klimakommissionen slår til lyd for at afgifterne på fossilt brændstof skal øges markant.

Hvis det skulle have forbigået klimakommissionens opmærksomhed, så har Danmark i forvejen verdens højeste skattetryk – sammensat af en række rekordhøje skatter og afgifter. Energiafgifterne er én af de afgifter, som i forvejen er verdens højeste.

En ting er at der er al mulig god grund til at reducere brugen af bl.a. brugen af olie – dels af hensynet til en formindskelse af miljøskadelige stoffer og dels for at være uafhængig af mellemøstlige oliesheikers luner. Noget andet er om det gør nogen effekt at man, nærmest pr. instinkt, drejer op på afgiftsskruen? Alle kan ved selvsyn på en globus se, hvor uendelig lille Danmark er i forhold til den store verden. Derfor burde klimakommissionen have gjort sig fri af ”Landsbygadekærs-mentaliteten” og set i øjnene, at de massive afgiftsstigninger, der lægges op til, uvægerligt vil fordyre enhver form for dansk produktion. Det skader konkurrenceevnen i forhold til udenlandske varer. Det medfører så igen at virksomhederne enten må lukke eller flytte produktionen til udlandet med stigende dansk arbejdsløshed til følge alt imens Danmark med stigende hastighed glider ned ad ranglisterne over de rigeste lande i verden og landene med den største vækst.

Vil man for alvor tage et opgør om brugen af olie og kul, skal der i langt højere grad fokuseres på brug af alternative energikilder – herunder A-kraft, biobrændsel og jordvarme – og indføre intelligente elmålere, varmepumper, afgiftslette brugen af biler med hybridteknologi osv.

Vil man vende den nedadgående vækstspiral skal man ikke hæve nogen af de i forvejen rekordhøje afgifter. Tværtimod skal skatter og afgifter sættes markant ned, så de ikke er højere end i de lande vi ønsker at sammenligne os med, Offentlige byrder overfor virksomhederne skal lettes, arbejdsmarkedsreformerne skal genoptages osv. Det burde ikke være så svært for regeringen og dens kommissioner at tage fat om nældens rod i stedet naivt at tro at forøgede afgifter reducerer den samlede udledning af bl.a. CO2. Det gør det ikke! Forurening kender som bekendt ingen grænser – det gør konsekvenserne af en forkert vækstpolitik derimod.

Lars Franyó
Folketingskandidat
Liberal Alliance

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *