Læserbrev: Børnefamilier er ikke socialt belastede

SF har benyttet sommeren til endnu en gang at lufte deres visioner om en kommende S-SF-regering. Ikke overraskende var børnefamiliernes hårde liv endnu en gang genstand for SF’s opmærksomhed, men langt de fleste børnefamilier er velfungerende med en sund økonomi: De har gode jobs, egen bolig, 1 – måske 2 – biler og flere årlige ferierejser til udlandet. Det klinger derfor hult når SF mener at børnefamilierne, der i forvejen bl.a. får børnetilskud, børnecheck, mindst 2/3 af børnehaven betalt af de offentlige kasser og fri børnetandpleje, skal have yderligere økonomisk hjælp. Det er ikke ligefrem borgere, der er så socialt belastede, at de har brug for yderligere tilskud og hjælp for at kunne opretholde en tålelig tilværelse.

Når man tænker på at Finansloven for det kommende år udviser et underskud på over 50 mia. kr., kan man godt forstå at der ikke også kan være penge til de socialt svage grupper så som de syge, de handikappede og andre, der ikke selv er i stand til at tjene til livets opretholdelse når fokus holdes på de mange børnefamilier. Skal man i den sammenhæng nævne børnefamilier, så falder blikket på de børn, der svigtes selvom de udsættes for omsorgssvigt af deres forældre. Ofte fordi de er syge eller handikappede – det være sig fysisk, psykisk eller mentalt – og som ofte samtidig har misbrugsproblemer. Den befolkningsgruppe har langt mere brug for politikernes bevågenhed end børnefamilierne. Heldigvis er der ikke ret mange, der er så udsatte – men desværre så få at de ofte bliver overset når politikerne skal uddele sociale goder.

Man kan gøre livet lettere for børnefamilierne uden at man skal bede dem om at arbejde 12 min. mere om dagen til ingen verdens nytte. Det giver i øvrigt bare dårligere forhold for familierne. Man skal derimod huske på, at for hver gang man betaler 100 kr. i skat kommer kun mellem 70 og 80 kr. tilbage til borgerne igen i form af tilskud og offentlig service. Resten forsvinder i administration. Derfor skal skatterne sættes ned så også børnefamilierne får mere overskud i en god dagligdag og selv kan afgøre hvordan de vil bruge deres penge. Samtidig skal der effektiviseres i den offentlige sektor, så de kommunalt ansatte kan bruge tiden til det de er ansat til; nemlig at servicere borgerne – de borgere der reelt har brug for hjælp.

Med venlig hilsen

Lars Franyó
Folketingskandidat
Liberal Alliance
(Adressen er redaktionen bekendt)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *