Hjemmehjælpere forebygger indlæggelser

Ved hjælp af opsporingsskemaer benytter Gladsaxe Kommune hjemmehjælpernes unikke viden om ældre borgere til at undgå unødvendige hospitalsindlæggelser blandt hjemmehjælpsmodtagere.

Hjemmehjælpernes viden er guld værd. Det er tanken bag et nyt initiativ i Gladsaxe Kommune, der skal forebygge ældres unødvendige hospitalsindlæggelser. Hjemmehjælpsmodtagere, der ryger ind og ud af hospitalerne på grund af simple helbredsproblemer, er hverdagskost på hospitalerne og i kommunernes hjemmepleje. Men det skal være slut, er holdningen i Gladsaxes Kommunes hjemmepleje.

En tredjedel af indlæggelserne kan undgås
Uhensigtsmæssige indlæggelser er et landsdækkende problem på ældreområdet i kommunerne. En rapport fra Dansk Sundhedsinstitut viser, at op mod en tredjedel af hospitalsindlæggelserne er unødvendige, og at det ofte er ældre og svage borgere, som bliver unødvendigt indlagt.

– Vi oplever meget ofte, at ældre borgere bliver indlagt på hospitalet, fordi de har glemt at drikke tilstrækkeligt væske. Det gør dem forvirrede, svimle og ofte falder de i hjemmet. Men det er let at forebygge de uhensigtsmæssige indlæggelser. Vi skal bare handle i tide, og for eksempel sørge for, at Fru Hansen får ekstra væske, hvis hun virker dehydreret, siger Herle Klifoth, der er chef for Trænings- og Plejeafdelingen i Gladsaxe Kommune.

Opsporer borgere i risikozonen
På den baggrund har kommunen udviklet et opsporingsskema, som hjemmehjælperne kan bruge til at identificere de borgere, som er i risiko for at blive indlagt. Skemaet indeholder de typiske symptomer på dehydrering eller blærebetændelse, som er de hyppigste årsager til unødvendige indlæggelser.

– Vores projekt handler om at udnytte den store viden om den enkelte borgers situation, som vores hjemmehjælpere har. De har fingeren på pulsen og ved om Fru Hansen har ændret adfærd på det seneste. Med vores nye metode kan personalet med nogle enkle pejlemærker se, om borgeren er på vej mod eksempelvis en blærebetændelse, siger Birgit Clausen, Souschef i Bagsværd Distrikt i Gladsaxe Kommune.

Livskvalitet for borgerne
Det centrale i metoden er at indsamle hjemmehjælpernes observationer fra dagligdagen på en struktureret måde. Det er en ny måde, der adskiller sig fra den traditionelle måde, man gør tingene på i hjemmeplejen. Skemaet sikrer, at symptomer opspores i tide, og at personalets observationer bliver kommunikeret videre til eksempelvis sygeplejersken, som kan sætte den relevante behandling i gang.

– Vi har allerede høstet de første værdifulde erfaringer med skemaet. Nu skal vi i gang med at videreudvikle det, så det bliver endnu bedre. Målet er at sikre livskvalitet for borgeren. Det er ikke rart for de ældre at komme på hospitalet. Samtidig er vores indsats også til gavn for hospitalerne, siger Herle Klifoth.

Tester urinprøver
Udover udviklingen af opsporingsskemaet har Gladsaxe Kommune også anskaffet laboratorieudstyr, som gør kommunen i stand til selv at teste urinprøver. Dermed kan hjemmeplejen meget hurtigt sætte ind med forebyggende behandling for borgere, der har fået blærebetændelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *