Gladsaxe Kommune ruster sig til fremtidigt regnvejr

Gladsaxe Kommune vil over de næste 10-11 år investere 750 mio. kr. på kloakområdet for at nedsætte risikoen for oversvømmelser og vand i kældre og for at sikre renere vand i søer og vandløb.

Lørdag 14. august faldt der nogle steder i Gladsaxe Kommune op til 96 mm. regn. Det vedvarende og kraftige regnvejr betød store oversvømmelser på veje og i kældre i lavtliggende områder. For at mindske risikoen for lignende situationer i fremtiden investerer Gladsaxe Kommune 750 mio. kr. i kloaknettet.

Beredskabsplan på vej
Kloakkerne kan under skybrud ikke nødvendigvis klare presset fra regnvandet, og der vil derfor altid være risiko for, at nogle områder vil stå under vand indtil kloakkerne igen kan lede vandet væk. Gladsaxe kommune er i gang med at lave en beredskabsplan, der beskriver, hvordan kommunen skal håndtere vandmængderne, således at det gør mindst skade og er til mindst mulig gene for borgerne. Kommunen forventer, at beredskabsplanen er klar i foråret 2011.

Mulig opdeling af regnvand og kloakvand
Kommunen vil udover de traditionelle løsninger med større kloakledninger og større forsinkelsesbassiner også se på muligheden for at lave en opdeling af regnvandet og vandet fra kloakkerne. I Høje Gladsaxe er der allerede et forsøg i gang med at adskille regnvandet fra kloaksystemet, hvorefter regnvandet kan ledes ud i naturen.

Samarbejde med borgerne
Gladsaxe kommune lavede i 2009 en spørgeskemaundersøgelse for at undersøge, hvorvidt borgerne er interesserede i tage sig af regnvandet på deres egen grund. Undersøgelsen viste, at godt 40 procent af borgerne gerne vil tage sig af deres eget regnvand. Kommunen besluttede derfor i foråret 2010, at de ville tilbagebetale 21.000 kr. til de borgere, der kan håndtere regnvandet på deres egen grund. I den forbindelse er kommunen ved at lægge sidste hånd på en hjemmeside, der beskriver de muligheder, borgeren har for at håndtere sit regnvand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *