Ny bydel hedder Bagsværd Bypark

Byrådet har vedtaget en helhedsplan for det nye byområde, der vil vokse frem i det nordlige Bagsværd Erhvervskvarter de kommende år. Få timer inden havde borgerne døbt bydelen Bagsværd Bypark.

Gladsaxe Byråd har netop vedtaget en helhedsplan for området i det nordlige Bagsværd Erhvervskvarter der fastsætter rammerne for, hvordan området kan omdannes til et kombineret bolig- og erhvervskvarter over de kommende 20-30 år. I planen, er der lagt særlig vægt på bæredygtighed, byliv og bevarelse af kulturarven.

71 forslag i navnekonkurrence
Få timer inden blev vinderen af navnekonkurrencen afsløret på Café Ernst i Bagsværd. Et enigt dommerpanel bestående af økonomiudvalget og fem repræsentanter for borgere og erhvervsliv i området valgte navnet Bagsværd Bypark blandt de 71 forslag, som var blevet indsendt.

– Vi valgte Bagsværd Bypark, fordi navnet både afspejler den lokale identitet, byens beskaffenhed og det grønne – kort sagt helhedsplanens idealer omsat til et navn. Det er fantastisk flot med så mange forslag, og jeg ser det som et udtryk for stort engagement og ejerskab i forhold til den fremtidige udvikling af området, siger Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (A).

Diagonalen er rygrad
Bagsværd Bypark er på 16 hektar, hvor der bliver mulighed for at bygge 210.000 m2 etageareal, der fordeler sig på 40 procent til boliger, 50 procent erhverv og 10 procent til butikker, kultur og institutioner. I alt svarer det til op mod 900 nye boliger og 3.000 nye arbejdspladser.

Helhedsplanen bevarer i store træk de overordnede veje i området. Men som et nyt element er det planen at udforme en diagonal i form af en offentlig, tilgængelig gang- og cykelforbindelse gennem hele området. Diagonalen snor sig gennem området i en blanding af pladser, gader og grønne, parkagtige rum, som samtidig skaber den overordnede forbindelse fra Bagsværd Sø over bymidten og videre til Smør- og Fedtmosen.

Fem individuelle bykvarterer
Området opdeles i fem bykvarterer med hver sit særpræg og hver sin grundlæggende identitet. Der arbejdes med forskellige anvendelser, varierede bebyggelser samt mindre lokale pladser. Området skal fremover opfattes som en række af særlige steder, strækninger og rum – og ikke som et stort, ensartet område.

Genanvendelse skaber historiske spor
– Planen er grundlæggende baseret på en idé, der genanvender en lang række eksisterende bygninger og beplantninger. Frem for at rydde alt og bygge en ny by på bar mark handler det om at skabe historiske spor og interessante urbane landskaber. Områdets identitet skal netop opstå i spændingsfeltet mellem fortid, nutid og fremtid, fortæller Jan Albrechtsen fra Tegnestuen Vandkunsten, som har udarbejdet forslaget til helhedsplanen.

Spændende eksempel på borgerinddragelse
Helhedsplanen er resultatet af en spændende proces med workshops, dialogmøder og en idékonkurrence, hvor borgere, interessenter og faglige rådgivere løbende er kommet med input til den plan, som skal være styrende for de næste mange års udvikling. Det endelige forslag til helhedsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem idékonkurrencens vinder tegnestuen Vandkunsten og Gladsaxe Kommune.

Vinderne af navnekonkurrencen
Der var to vindere af navnekonkurrencen, da de begge havde indsendt det vindende navn. De to vindere blev Edith Rasmussen og Martin Andersen. 3. præmien gik til Ingrid Jensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *