Naturplan skal sikre naturen i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune har fået sin første naturplan, som skal sikre levesteder for dyr og planter i kommunen.

Gladsaxe Byråd har netop vedtaget sin første naturbeskyttelsesplan. Planen hedder Naturplan 2010-2015 og sætter de overordnede rammerne for, hvordan Gladsaxe Kommune sikrer levesteder for dyr og planter, forbedrer tilgængeligheden til naturområderne i Gladsaxe på en hensynsfuld måde og øger informationen om dyre og plantelivet i kommunen.

Planen foreslår blandt andet at anlægge en ny sti ved Bindeleddet til Bagsværd sø og at der skal udarbejdes en plan for bekæmpelse af Bjørneklo. Derudover vil kommunen gerne anvende kvæggræsning som plejemetode, med mindre særlige forhold taler imod. De forskellige forslag i naturplanen skal dog vedtages politisk enkeltvis, før de kan realiseres.

Afsat 1,4 millioner kroner
Gladsaxe Kommune overtog myndighedsansvaret for naturbeskyttelsen i forbindelse med strukturreformen i 2007. I den forbindelse besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en overordnet plan for arbejdet med naturforvaltningen.

Som led i naturplanen er der afsat 1,4 millioner kroner til plejeplaner og naturprojekter de kommende fem år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *