Dårlig økonomi lukker SVIKA

Byrådet har på et ekstraordinært møde i går besluttet at lukke SVIKA, kommunens specialundervisningscenter for voksne. Dalende elevtal og dermed lavere indtægter end forventet tvinger kommunen til en lukning. Kommunen vil i stedet købe specialundervisning af samme kvalitet hos andre udbydere.

Kommunens specialundervisningscenter for voksne, SVIKA, lukker. Det besluttede byrådet på et ekstraordinært møde tirsdag 8. juni.

SVIKA har i en årrække kæmpet med økonomien på grund af dalende elevtal, og kommunen har måttet konstatere, at de økonomiske vanskeligheder er voksende. Det på trods af, at der allerede er gennemført adskillige sparerunder i en grad, så tilbuddet i dag er mere end halveret. Siden 2007 er SVIKAs salg af undervisning faldet fra 26,6 til 9,6 millioner kroner. Det svarer til et samlet fald på ca. 64 procent.

Forsøg på sammenlægning mislykket
Adskillige forsøg har været gjort for at få økonomien i balance. Men fortsat dalende elevtal gør, at det ikke har kunnet lade sig gøre. Heller ikke forsøg på at sammenlægge institutionen med andre specialundervisningstilbud har båret frugt. Ved en nylig budgetkontrol stod det klart, at SVIKA heller ikke i 2010 vil kunne holde det i forvejen reducerede budget.

Det betyder, at SVIKA endnu engang skal spare og reducere i personalet for at få økonomien til at løbe rundt. Og da intet tyder på, at det bliver bedre i fremtiden, har Byrådet besluttet at indlede en lukning af SVIKA pr. 31.december 2010.

– Vi er selvfølgelig utrolig kede af, at skulle lukke SVIKA. Både SVIKA’s ledelse og fagforvaltningen har gjort en stor indsats for at opretholde SVIKA, men uden held. Og i en tid, hvor kommunernes økonomi er presset, kan vi ikke længere forsvare at holde et tilbud som SVIKA kørende med underskud, når der findes andre gode specialundervisningstilbud til voksne, som kommunerne kan benytte i stedet for. Derfor ser vi ingen anden udvej nu, end at lukke SVIKA, siger formanden for Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Susanne Palsig (F).

Kommunerne ville have styr på økonomien
SVIKA er et specialundervisningscenter for voksne, som underviser mennesker med funktionsnedsættelser. Det kan være generelle indlæringsvanskeligheder, sindslidelser, udviklingsforstyrrelser, udviklingshæmning m.m. Eleverne kommer fra kommuner i hovedstadsområdet, blandt andet fra Gladsaxe.

Før 2007, da SVIKA hørte under Københavns Amt, havde SVIKA et fast budget, uanset forbrug af pladser. Samtidig kunne SVIKA selv indskrive elever ud fra elevernes interesse. Kommunerne overtog i forbindelse med kommunalreformen specialundervisningsområdet. I den forbindelse ønskede kommunerne at få hånd i hanke med økonomien på området, og der blev i 2008 indført betaling efter forbrug.

Det betød blandt andet, at eleverne udelukkende kan indskrives til et undervisningstilbud efter en forudgående visitation udført af borgerens hjemkommune. Dermed blev kommunerne meget bevidste om, hvad de visiterede til, hvilket fik SVIKA’s indtægter til omgående at falde med 30 procent.

Seks elever skal have nyt uddannelsessted
SVIKA har seks elever, som er i gang med en to-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Gladsaxe vil i samarbejde med hjemkommunerne sikre, at de seks elever får et andet tilbud med samme indhold. Derudover kører SVIKA korte forløb, som vil fortsætte frem til nytår. Lukningen får derfor ikke direkte betydning for yderligere elever. Nye elever vil få tilbud om specialundervisning hos andre udbydere. SVIKA har 14 ansatte, som Gladsaxe Kommune vil gøre alt for at finde anden beskæftigelse til inden for kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *