Hensyn til brugerne når Bagsværd Sø fredes

Fredningsnævnet lyttede til Gladsaxe Kommunes ønske om en fredning af Bagsværd Sø, som forener beskyttelse og benyttelse. Dermed fik Naturfredningsforeningen ikke den totale fredning af området, som ville have haft konsekvenser helt ind i de lokale beboerens haver.

22. april tog Fredningsnævnet endeligt stilling til et forslag om at frede Bagsværd -og Lyngby Sø og de nærliggende omgivelser. I beslutningen har Fredningsnævnet taget hensyn til Gladsaxe Kommunes ønske om at forene beskyttelse og benyttelse, så rosporten fortsat kan udvikles, og villaejere og naturelskere fortsat kan leve og færdes i området omkring søen.

Naturfredningsforeningen gik enegangGlad borgmester
– Jeg er glad for, at Fredningsnævnet bakker op om en løsning, som sikrer, at alle Gladsaxes borgere fortsat har glæde af søen, hvad enten de bor i området, ønsker at gå tur langs søen eller dyrker rosport. Vi bor i et byområde og hele området har udviklet sig til det, vi ser i dag i samklang med de mennesker, som færdes både ved og på søen. Der skal fortsat være plads til udvikling af området i pagt med den natur, som vi alle gerne vil værne om, siger borgmester Karin Søjberg Holst (A).

Søen og stien fredes
Med Fredningsnævnets beslutning bliver selve søen og stien langs søbredden fredet, og der sikres fri udsigt fra stien ud over søen. Aldershvile Slotspark og området ved Nybrovej mellem Bagsværd Sø og Lyngby Sø bliver også fredet. I Aldershvile Skov er det kun området nær-mest søen med Kobberdammene og rostadions tribuneanlæg, der fredes.

Skoven, roernes bygning og villahaverne går fri
Den resterende del af Aldershvile skov og rosportens bygningsanlæg ved Skovalleen bliver ikke omfattet af fredningen. Endelig kommer villahaverne langs Skovbrynet, som støder op til Aldershvile Skov, heller ikke ind under fredningen.

Rosportsaktiviteterne fortsætter uændret
De daglige rosportsaktiviteter og vilkårene for stævner bliver ikke ændret i forhold til, hvad der er muligt i dag. Fredningsnævnet udtaler, at rosportsaktiviteterne udgør en væsentlig del af friluftslivet i området, og at det er i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens formål at fremme den type fritidsaktiviteter. Fredningen udelukker derfor ikke, som foreslået af DN, at der kan ske ændringer af søbrinkerne og terrænregulering i målområdet i forbindelse med en modernisering af Bagsværd Rostadion.

Naturklagenævnet afgør fredningens endelige indhold
Indtil den 20. maj er det muligt at klage over fredningen til Naturklagenævnet. Uanset om Na-turklagenævnet modtager klager eller ej, skal nævnet behandle sagen, fordi erstatningsbeløbet til private lodsejere samlet overstiger 100.000 kroner. Når Naturklagenævnet har afgjort sagen, skal kommunen inden for to år udarbejde en plejeplan, der skal danne grundlag for plejen af naturværdierne i området.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *