Fru Hansen i Gladsaxe elsker sin plejebolig

En stor undersøgelse viser, at næsten alle beboerne på Gladsaxe Kommunes omsorgscentre er tilfredse med deres bolig og den pleje de modtager. Ledere og medarbejderes indsats og ikke mindst de fysiske rammer lige i øjet.

Ifølge undersøgelsen fortæller 97 procent af beboerne på kommunens omsorgscentre, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den plejebolig, som de bor i. Det er bare et af de flotte resultater, som den nye brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet viser.

– Vi er meget stolte af, at beboerne på vores omsorgscentre er så glade for det sted de bor, og den pleje som de modtager. Det er udtryk for en stor ros til personalet, siger Erling Schrøder (A), formand for Gladsaxe Kommunes Seniorudvalg.

Den gode medarbejder
Tilfredsheden med den personlige pleje, hvor beboerne dagligt får hjælp til eksempelvis at blive vasket og at få tøj på, er oppe på 96 procent. Samtidig fortæller beboerne i undersøgelsen, at personalet løser deres opgave til topkarakter. 91 procent synes, at personalet er venlige overfor dem.

– Det helt centrale på vores område er medarbejdernes evne til at hjælpe de svageste borgere med de væsentligste opgaver i hverdagen. Med denne undersøgelse har vi fået bevis for, at vi har meget dygtige ledere og medarbejdere i Gladsaxe Kommune. De har god grund til at ranke ryggen med stolthed, siger Erling Schrøder.

Succesfulde ny- og ombygninger
Samtidigt viser brugertilfredshedsundersøgelsen, at den lille milliard kroner, som kommunen har brugt til den store ny- og ombygnings af kommunens omsorgscentre, som har stået på i de sidste 10 år, har været til stor glæde for beboerne. Udover at 97 procent er tilfredse eller meget tilfredse med boligen, så er 92 procent meget tilfredse eller meget tilfredse med fælleslokalerne. I alt har kommunen 583 plejepladser fordelt på fem kommunale omsorgscentre og et privat, selvejende plejecenter.

Personligt interview med alle
Den store brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet er gennemført som et pilotprojekt under Finansministeriet, hvor også Holbæk, Frederiksberg og Horsens har deltaget. Det er foregået ved, at alle beboere er blevet tilbudt et personligt interview efter fastlagte spørgsmål med professionelle interviewere fra SFI Survey. I alt har 410 beboere ud af 583 deltaget i undersøgelsen.

Også tilfredshed med hjemmeplejen
Udover undersøgelsen på plejeboligområdet har Gladsaxe Kommune også lavet en brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen. Her er det foregået ved, at samtlige hjemmehjælpsmodtagere har fået tilsendt et spørgeskema. Her fortæller borgerne, at den personlige pleje er absolut i orden, idet 83 procent er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje. Samtidig synes 95 procent at medarbejderne er venlige overfor dem.

Rengøringen kan forbedres
I undersøgelsen har hjemmehjælpsmodtagerne dog også givet udtryk for, at rengøringen er knap så god. 61procent er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp, som hovedsageligt består af rengøring. Niveauet for den praktiske hjælp slår også igennem i den samlede tilfredshed med hjemmehjælpen, hvor to ud af tre er tilfredse.

– Gladsaxe Kommune er ligesom alle andre kommuner i Danmark i gang med en økonomisk prioritering på hjemmehjælpsområdet. Det betyder, at ressourcerne prioriteres til de svageste borgere: demente ældre, borgere med massivt plejebehov og andre, forklarer Erling Schrøder.

– Vi bliver altså nødt til at indse, at kommunerne i disse år står overfor en kæmpe økonomisk udfordring, samtidigt med, at der med garanti kommer flere ældre i fremtiden. Så vi kommer ikke uden om den nødvendige prioritering, siger Erling Schrøder.

Gladsaxe Kommune er nu er nu gået i gang med at analysere undersøgelsens tal i dybden. Det skal bruges til at kvalitetsudvikle serviceydelserne på ældreområdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *