Gladsaxe-borgere får penge retur for regnvandet

Borgere i Gladsaxe, der vælger selv at håndtere regnvandet på deres grund, kan få refunderet 40 procent af deres tilslutningsbidrag. Hvis rigtig mange benytter sig af muligheden vil det betyde en forbedring af grundvand, søer og åer, oplyser Gladsaxe Kommune.

Et stigende antal kraftige regnskyl får hvert år kloakkerne landet over til at løbe over. Dermed siver urenset spildevand ud i søer og åer, og mange kældre står under vand.

Derfor gik Gladsaxe Kommune som den første kommune i landet i foråret 2009 i gang med at undersøge borgernes interesse for selv at håndtere regnvandet på deres grund.

50 husstande om åretI alt 325 husstande i et udvalgt område i Gladsaxe modtog et spørgeskema. Hele 43 procent af de adspurgte svarede, at de var indstillet på at håndtere regnvandet på deres egen grund, hvis de samtidig fik en økonomisk håndsrækning til en alternativ løsning, for eksempel en faskine, via en tilbagebetaling på 40 procent af tilslutningsbidraget til den offentlige kloak.

Efter at have regnet på de økonomiske konsekvenser, har Gladsaxe Byråd besluttet at godkende tilbagebetalingen til de borgere, der kobler regnvandet fra kloaksystemet og selv står for nedsivningen på deres grund. På baggrund af den interesse der har været, forventer Gladsaxe Kommune, at der de næste par år vil være minimum 50 husstande om året, der vil benytte sig af tilbuddet om tilbagebetaling.

Mere og renere drikkevand
Hvis rigtig mange grundejere vælger selv at nedsive regnvand på private matrikler, viser kommunens beregninger at der vil være penge at spare i forhold til de planlagte kloakrenoveringer.

– Det er en rigtig god ide for kommunen både økonomisk og miljømæssigt. Får regnvandet lov til at løbe ned til grundvandet i stedet for i kloakken, vil det ikke kun minimere udledningen af urenset spildevand i naturen ved overløb, men også give mere og renere grundvand – og dermed drikkevand. Forvaltningen har lavet et rigtig godt forarbejde, som gør, at vi kan betale noget af tilslutningsbidraget tilbage, til de borgere der vælger at håndtere regnvandet selv. Således er borgeren med til at styrke indsatsen for et grønnere miljø, siger Cheri-Mae Marlena Williamson (B), formand for Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune.

Arbejder for større udbredelse
Men det kræver stor tilslutning, og derfor vil Gladsaxe Kommune sammen med kommunens vandforsyningsvirksomhed Nordvand A/S foretage en nærmere vurdering af mulige juridiske, økonomiske og tekniske tiltag, der kan gøre håndtering af regnvand på egen grund mere attraktivt for borgerne.

Gladsaxe Kommune forventer at kunne fremlægge resultatet af denne undersøgelse for Miljøudvalget hen over sommeren 2010. Samtidig arbejder kommunen på at finde løsninger, så også de store ejendomsselskaber få mulighed for at etablere nedsivningsanlæg på deres ejendomme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *