Gladsaxe digitaliserer byggesagsbehandlingen

Nu skal det være hurtigere, nemmere og billigere at få byggetilladelse i Gladsaxe Kommune.

Et nyt digital byggesagssystem gik i denne uge i luften og dermed kan hele byggesagsgangen nu klares digitalt på Gladsaxe Kommunes hjemmeside, lige meget om man skal bygge til eller bygge nyt.

Pilotprojekt skal give erfaringer
Gladsaxe Kommune har stået i spidsen for et projekt, hvor også Erhvervs- og Byggestyrelsen sammen med fem andre kommuner har deltaget i arbejdet med at skabe en digital, offentlig byggesagsbehandling.

Det første synlige resultat er et pilotprojekt, hvor bygherre, rådgiver samt kommunale byggesagsbehandler får adgang til et online system via Gladsaxes og de fem øvrige pilotkommuners hjemmesider. Hensigten er, at der ud fra pilotprojektet opsamles en række konkrete erfaringer, der indarbejdes i oplægget til en landsdækkende løsning.

De kommunale sagsbehandlere håndterer op mod 120.000 byggesager om året. Omkring halvdelen af dem har fejl og mangler, hvilket giver mange ekstra postgange, når ansøgningen skal sendes frem og tilbage mellem kommune og ansøger. Det nye digitale system vil give ansøgeren et bedre overblik og tydeliggøre, hvilke oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for at opnå en byggetilladelse. Det mindsker behovet for møder og opringninger parterne imellem og giver en enklere, hurtigere og billigere sagsgang.

I det nye online-system kan ansøgeren bruge informationer fra en ny korttjeneste, hvor borgeren kan få vist kommunes data på et kort samt placere det ønskede byggeri på kortet. På den måde kan borgere og mindre virksomheder få hjælp til at placere nybyggeriet , så det på forhånd lever op til kendte lokalplaner og byggelinjer.

Den digitale byggesagsbehandling gik i luften i Gladsaxe Kommune mandag 12. april. Udover Gladsaxe Kommune deltager også Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Vejle og Århus kommuner, KL samt Erhvervs- og Byggestyrelsen i projektet, der løber frem til 2011.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *