Borgermøde om Søborg Hovedgade
Gladsaxe Kommunes planer for Søborg Hovedgade træder nu ind i den fase, hvor et projektforslag skal godkendes politisk.

Gladsaxe Kommune indbyder til offentligt møde mandag den 25. januar.

På mødet vil kommunen præsentere det nye projektforslag, som omfatter en ny plads ved Vilhelm Bergsøes Allé og en grøn markering af gaderummet ud for Søborg Kirke. Søborg Torv bearbejdes med ny beplantning. Midterhellen bevares, og der lukkes ikke sideveje i forbindelse med projektet. I stedet skal der arbejdes med overkørsler og gennemgående fortove og cykelstier. Der skal plantes flere træer i gaderummet

Mødet afholdes kl. 19.00 – 21.00 i kælderkantinen på Rådhuset.

Skriv et svar