Politiet forbyder færdsel på isen

Københavns Vestegn Politi har i dag virkning udstedt en bekendtgørelse med forbud mod at færdes på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder.

Baggrunden for bekendtgørelsen er, at isen ikke er sikker at færdes på, hvorfor det kan befrygtes, at borgere falder igennem. Der er ligeledes ukendte strømforhold i mange vandløb med videre, hvilket ligeledes kan gøre isen usikker.

Undtaget fra forbuddet er steder, hvor den stedlige kommune har målt istykkelsen til minimum 13 cm og hvor det ved opslag er bekendtjort, at ”Færdsel på isen tilladt/Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi.”

Man kan se hvilke steder det er sikkert og tilladt at færdes på isen på Københavns Vestegns Politis hjemmeside www.politi.dk/vestegnen.

Overtrædelse af forbuddet straffes med bøde. Forbuddet gælder fra i dag og frem til den 15. april, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *