Bagsværd Fortet fredes

Fredningsnævnet for København har besluttet at frede Bagsværd Fortet.

Fredningen betyder, at borgerne nu får fuld mulighed for at opleve det tidligere skjulte og lukkede grønne område med det over hundrede år gamle forsvarsanlæg. Der bliver også offentlig adgang til det 14.000 kvadratmeter store område, der tidligere har været anvendt af Filmmuseet. Der bliver dog ikke adgang til selve fortbygningen.

Gladsaxe vil gerne overtage området
Bagsværd Fort ejes af staten, som dog ikke bruger området længere. Gladsaxe Kommune vil gerne overtage arealet, og har for nylig besluttet at indlede forhandling med staten om køb af området. Fredningen er en kulturhistorisk fredning, og der vil blive en form for formidling af fortets historie på stedet.

Kommunen er interesseret i at området ved Bagsværd Fortet også kan bruges aktivt til leg og bevægelse inden for rammerne af fredningen. Kommunen arbejder derfor sammen Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen om at gøre Bagsværd Fort til en særlig spændende og tiltrækkende aktivitetsplads, som kan være med til at øge sundheden hos Gladsaxes borgere.

– Jeg er meget glad for, at vi i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening nu er i gang med at finde en god løsning for, at det velbevarede Bagsværd Fortet bliver tilgængeligt og synligt for offentligheden og ikke mindst kommunens borgere, siger borgmester Karin Søjberg Holst (A).

Det var Danmarks Naturfredningsforening og Gladsaxe Kommune, som stod bag initiativet til fredningen.

Bagsværd Fortet er opført i 1892-1893 som en del af Københavns Landbefæstning. Bagsværd Fortet er et af fire såkaldte trekantforter på landbefæstningens nordfront, og Bagsværd Fortet er det mest intakte af de fire trekantforter. Bagsværd Fort er opført samtidig med Gladsaxe Fort ved Batterivej i Kagså kvarteret, hvor der allerede er adgang for kommunens borgere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *